PA 6 KN126K

KOPA KN126K
Nhà sản xuất: Kolon – Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Màu sắc: Đen / Tự nhiên