PA 66 A3K

Mã hàng:  Ultramid A3K
Nhà sản xuất: BASF
Xuất xứ: Hàn Quốc