PA 66 KN331F

KOPA KN331F
Nhà sản xuất: Kolon – Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc
Màu sắc: Đen / Tự nhiên