PA 6 V0 KN1322V0

KOPA KN1322V0
Nhà sản xuất: Kolon – Hàn Quốc
Xuất xứ: Hàn Quốc