PA 6 F-X9190

Akulon F-X9190 NA99001
Nhà sản xuất: DSM
Xuất xứ: Trung Quốc